Valen

Har ni sett en val
som är jättesmal
och ska gå på bal?
Han heter Karl.

Dikt av Mikael B

dikter