Hoppetoss

Hoppetoss är grön.
Det tycker hans mamma är skönt.
Hans pappa är blå.
Det tycker hans mamma är vått.
Hans mamma är gul.
Det tycker hans pappa är kul.

Dikt av Mikaela L

dikter