Jag tänker

Jag tänker på blommor och träd och sånt.
Jag tänker hela dagen lång.
Och andra dagen tänker jag på dig.
Jaa, på dig.

Dikt av Elin N

dikter