Skolan

Skolan är bra.
Man får lära sig mycket.
Till exempel får man lära sig att läsa.
Man får lära sig att räkna.
Och man får till och med lära sig
att skriva och stava.

Dikt av Josefine F P

dikter