Det är bra med fred

Fred är bra. 
Synd bara att det inte är fred överallt.

Jag skulle vilja att det
var fred på hela jorden.
Det är världens största önskning
för nästan alla, tror jag.

Dikt av Josefine F P

dikter