Min juldikt

Julen är bra
för då kan man hoppa i snön
som barnen gör.
Och då kan man göra snögubbar.
Det är kul.

Dikt av Mikaela L

dikter