Kattdikt

Jag har en katt
som har en hatt.
Jag har en häst
som har en väst.
Jag har en apa
som bara gapa.
Ängeln har en sol 
som är ful.

Dikt av Isabelle L

dikter