Om det var fred

Om det var fred på våran jord
då skulle alla barnen ha kläder på sig
och få mat när de var hungriga.
Om det var fred på våran jord
var alla krig slut.
Om det var fred på våran jord
skulle alla ha en vän.

Dikt av
Samuel N och Erik K

dikter