Vi är vänner

Alla här är vänner.
Ingen är ensam.
Vi ska vara tillsammans.
Ingen ska bli mobbad.
Vi är vänner.

Dikt av Lina P

dikter