Sommaren

Sommaren är varm
och blommorna blommar.
Och havet är varmt
och solen är varm.
Och djuren som har gått i ide
har vaknat igen.

Dikt av Lina P

dikter