Fred är bra hurra

Fred är bra.
Hurra för FN-dagen.
Hurra för freden är bra. Hurra!
Vad är det som surrar?
 Fred är bra.

Dikt av
David F och Emil S

dikter