Fred, fred

Det är bra att det är fred på denna jord. 
Men det är det inte överallt.

Om det inte var fred
då skulle inte jag kunna skriva.
Då kanske inte jag var med.

Dikt av Oscar N

dikter