Våren

Våren är bra.
Våren är varm och skön.
Man kan skoja och ha roligt.

Dikt av Josefine F. P.

dikter