Hästar

Hästar är kloka.
Hästar är snälla.
Hästar är positiva.
De blir ridna varje dag.

Dikt av Isabella H

dikter