Mobbning

Mobbning vill jag inte ha.
Att vara vänner är bra.

Dikt av
Eliaz B. och Emil W.

dikter