Sommaren kommer

När blommorna blommar
är sommaren på väg. 
Då kommer blåsippor
och vitsippor och tussilago.

Dikt av Lotta E

dikter