Skogen är fin

Man ska vara rädd om skogen.
Man ska inte slänga glas i skogen
och inte skräp.
Skogen kan bli arg om man slänger skräp.
Man får inte bryta kvistar.

Man borde inte bygga vägar nära skogen
för då blir skogen förorenad.

Man ska inte slåss med pinnar i skogen.
Älgen är skogens konung.
Man ska vara rädd om djuren.

Dikt av
Klass 1-3 H

dikter