Olympens härskare Zeus

Zeus är guden över allt
i Olympen i Grekland.
Han är en grekisk gud.
Han är far till Herkules,
en grekisk hjälte
med gudomlig styrka.

Dikt av Erik P

dikter