Julkul

Jul är kul, så kul
för då kommer tomten
och man får öppna paket.
Jul är kul, så kul, så kul, så kul

Dikt av Isabelle L.

dikter