Disco-kungen

Dansa tycker jag är bra.
Därför blir jag glad.
Därför vill jag
ha en bit choklad.

Dikt av Thomas N

dikter