Världen

Världen är kul och rolig och bra.
Det tycker jag.
Du kan glädja dig mot jorden.

Dikt av Eliaz B.

dikter