Vintern är kall

Vintern är kall.
Vintern är full av snö.
På vintern har vi varma kläder.
Vintern är kul för då gör vi kojor
och snögubbar av snön.
Vintern är svår för vissa fåglar och djur
för de hittar ingen mat.

Dikt av ettorna i 1-3 E

  dikter