Dikten om freden

Jag tycker krig är dåligt. 
Jag tycker att alla ska få vatten
och att alla ska få mat.

Dikt av Niklas W

dikter