Krock

Vi lekte vi krockade.
Det var roligt. 
Vi vill att det ska vara fred på jorden.

Dikt av
Edvin B och Hampus H

dikter