Sommaren är bra

Sommaren är bra.
Blommorna är fina.
Solen lyser fint.
Gräset är grönt.

Dikt av Sandra H.

dikter