Kärlek är bra

Kärlek är bra att ha.
Vi måste ha kärlek
om vi ska kunna leva.
Jag vet inte vad som händer
om vi inte har kärlek.

Dikt av Alma C.

dikter