Julpackning

Julen är kul tycker jag
om jag skulle åka bort.
Då ska jag och du göra det.
Då ska vi åka och börja packa.
Sen när vi har packat klart
så åker vi.

Dikt av Cecilia L.

dikter