Rosita

Hon är busig ibland.
Och hon är snäll.
Rosita är en katt.
John och jag vi leker med katten.
Rosita är en bra katt.

Dikt av Yonathan H.

dikter