Oscar

Jag ska bada.
Jag ska hoppa.

Dikt av Oscar L.

dikter