Skolan är bra

Skolan är bra tycker jag.
För man får lära sig matte och
matte på lek och lite av varje.
Skolan är bra.
Skolan är bra tycker jag.

Dikt av Linnéa B.

dikter