Jorden

Jorden strömmar bredvid månen.
Månen strömmar bredvid Saturnus.
Saturnus strömmar bredvid Gröna planeten.
Gröna planeten strömmar bredvid Maskhålet. Maskhålet strömmar bredvid jorden.

Dikt av Alexander N.

dikter