Spela på dator

Spela är så kul.
Det är faktiskt kul.
Dator är kul.
Fred ska alla ha.
Flygplanet skjuter två missiler
på runda ögat.

Dikt av Alexander N.

dikter