Änglarna

Änglar är Guds budbärare.
De är snälla och fredliga.
De flyger runt och tittar
att alla har det bra.

Dikt av
Alma C, Evelina S och Liisa H

dikter