Vänner för alltid

Vänner är bra att vara med
när man är ledsen.
Man kan leka med dem.
Då blir man glad.
Vänner är bra att de finns.
Ibland kan man bråka.
Men det finns ju andra kompisar.

Dikt av 
Isabelle och Frida

dikter