Mamma solar

Solen är varm.
Då är man ute och solar i det blå.
Det är varmt.
Mamma brukar sola istället.

Inte jag för det är inte kul.
Men mamma kanske tycker det är kul.
Men det är varmt.
Det är i alla fall varmt på sommaren.

Dikt av Matilda D

dikter