Färger

Röd, gul sedan blå.
Grön, brun, vit och sedan svart.
Färger många.
Hur kan de få rum?
 I ett hokuspokus
blandas röd och blå till lila.

Dikt av Viktoria T

dikter