Elden

Elden är varm.
Värmer en när man är kall.
Men om man slarvar med elden
så kan det hända en olycka.

Dikt av Tomas D och Erik J

dikter