M-mannen

M-mannen är en snäll person.
Räddar världen från 12 till 12.
Men varje dag blir det fel.
Å nej, å nej skriker folket högt.
Men en dag räddar han världen.

Dikt av Hannah N

dikter