Vänner

När vännerna kom till
var tanken ganska klar.
För vänner har nå´t i sig
som ingen annan har.
De har en hand som hjälper.
De lyssnar och förstår.
De viker inte undan
när många andra går.
Så därför vill jag fira en vän
och det är just du.
Här får du en jättekram.
För vännen det är du.

Dikt av Emelie C
Teckning av Elina E

dikter