Vårens vägar

Solen lyser på de ny utslagna blåsipporna.
Skalbaggar, spindlar och myror
börjar komma fram.
Igelkottar, björnar och andra djur
börjar komma fram.
Vattnet porlar i bäckarna
Fiskarna simmar.
Getingarna, myggorna och knotten surrar.

Dikt av
Andreas N, Joakim L, Joel M,
Erik J, Johannes L och Simon P

dikter