Vårtid

Våren är skön.
Våren är rolig.
Våren är varm.
Men luktar äckligt.

Dikt av
Kristoffer J och Pontus I

dikter