På våren

På våren vi alla känner kärlek och musik.
Vi är glada och dansar till musik.
Ända till Jesu födelse nalkas.
Då är ljuva tid slut.

Dikt av Martina H

dikter