Ängeldikten

Änglar är goda.
Änglar bor i himlen.
Änglarna är odödliga och glada.

Dikt av
Tomas D och Erik J

dikter