April

April är kul.
Barnen har kul
med mycket annat roligt,
med skoj och lurar varandra.

Dikt av Isabella H

dikter