Gröna blad

Gröna blad är bra att ha.
Grönt gräs är också bra att ha
när man sparkar fotboll.

Dikt av Isabella H, Emil L,
Hannah N och Jimmy M

dikter