Grönt är skönt

Grönt är skönt. Rött är sött.
Blått är vått. Gult är lurt.
Men grönt är ändå lönt
den tid jag haft med grönt.
Grönt som blommorna.
Grönt som gräset.
Grönt som skogen.
Grönt som löven.
Men grönt är ändå lönt
den tid jag haft med grönt.

Dikt av Elina E och Linnéa T

dikter