Vinden

Jag är fångad av vinden. 
Vinden som blåser i mitt hår.

Det är höstvinden
 som blåser i mitt hår.

Dikt av Josefine F P

dikter