Tankar om blått

Bada är kul.
Laxen är ful.
Ån brusar så flott.
Tårta är gott.
Tankar om blått
vi nu har fått.

Dikt av  Emil H, Emma B,
 Rasmus B och Mats G

dikter