Blått

Blått är flott och inte torrt.
Blå är himlen och havet.
Badet är kravet.
Blåsippan ute i backarna står.
Blåbär vi äter så ofta vi får.

Dikt av
Beatrice K, Mikael Å-L och Filip N.

dikter