Drömmar om röd

Rosor är röda.
Önskningar är bra att ha.
Drömmar kan bli sanna.

Dikt av
Lee S och Sofia B

dikter